Podsumowanie zadań badawczych w rolnictwie ekologicznym

Rynek rolnictwa i żywności ekologicznej w Polsce stale się rozwija. Produkcja ekologiczna, ze względu na swoją specyfikę, wymaga szczególnego wsparcia wiedzą naukową, którą można potem przełożyć na działania praktyczne. Stąd konieczność prowadzenia różnorodnych badań i doświadczeń, wspomagających rozwój tego sektora gospodarki. Badania takie są od lat wpierane finansowo przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W roku bieżącym przedstawiciele instytutów branżowych podległych ministerstwu, uniwersytetów rolniczych i jednostek doradztwa rolniczego już po raz szósty spotkali się w Radomiu aby podsumować te zadania badawcze w zakresie rolnictwa ekologicznego, które były realizowane w roku 2011. Spotkanie odbyło się w dniach 28 i 29 lutego w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele ministerstwa oraz goście z Macedonii, Gruzji, Węgier, Rumunii, Łotwy i Litwy. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy wysłuchali streszczenia ponad trzydziestu tematów badawczych z produkcji roślinnej, ogrodnictwa, produkcji zwierzęcej i przetwórstwa.

Z zakresu produkcji roślinnej tematyka prac badawczych od kilku lat koncentruje się przede wszystkim wokół doboru odmian do upraw ekologicznych, metod skutecznej ochrony przed chorobami i szkodnikami, właściwego płodozmianu czy efektywnego nawożenia upraw. Pracami w tym zakresie zajmują się m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

W ogrodnictwie i zielarstwie większość prac badawczych dotyczy skutecznych metod ochrony upraw ekologicznych przez szkodnikami i chorobami oraz zwalczania chwastów. Wyniki badań w tym zakresie prezentowali m.in. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz SGGW w Warszawie.

Ekologiczna produkcja zwierzęca znajduje się w centrum zainteresowania przede wszystkim Instytutu Zootechniki w Balicach oraz  SGGW i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przedstawiciele tych jednostek badawczych omówili prowadzone przez siebie badania na temat dobrych praktyk w chowie m.in. karpi i pstrągów, królików i zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, na temat ekologicznego chowu bydła mlecznego, mięsnego, oraz drobiu. Badania dotyczyły także wpływu ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt na ich zdrowotność oraz wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego.

Charakter polskiego rolnictwa, naturalne metody produkcji, bogate tradycje kulinarne polskiej wsi, pozwalają twierdzić, że mamy wiele do zaoferowania w dziedzinie wytwarzania produktów żywnościowych najwyższej jakości. Nie dziwi więc że coraz więcej badań, prowadzonych m.in. przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, dotyczy właśnie żywności ekologicznej. W roku ubiegłym prowadzono prace nad ekologicznymi metodami przetwórstwa owoców i warzyw, produkcji pieczywa i przetworów zbożowych, nad prozdrowotnymi właściwościami eko-produktów. Prace badawcze dotyczyły także analizy krajowego rynku produktów ekologicznych i ich rozpoznawalności przez konsumenta.
W trakcie dwudniowego spotkania w Radomiu, uczestnicy zwiedzili także działające przy CDR Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Przetwórstwa na Poziomie Gospodarstwa.