Podpisanie umowy o wspólnej realizacji projektu współpracy ROWER +

Lokalne Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” i „Wspólny Trakt” podpisały 28 czerwca umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy ROWER +. Projekt będzie polegał na oznaczeniu szlaków rowerowych w Gminie Mirzec i Skarżysko Kościelne oraz odnowieniu już istniejących szlaków na terenie obu Lokalnych Grup działania. Postawione zostaną nowe tablice informacyjne i zorganizowane rajdy rowerowe. Umowę ze strony LGD „Razem na Piaskowcu” podpisali: Prezes Zarządu Pan Jan Gula oraz Wiceprezes Pani Agnieszka Idzik-Napiórkowska, ze strony LGD „Wspólny Trakt”: Prezes Zarządu Pan Paweł Piasek i Członek Zarządu Pani Teresa Majkusiak. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego