Podatki w gospodarstwie rolnym – szkolenie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na szkolenie doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w dniach 16-17 grudnia 2013 roku nt.: „Podatki w gospodarstwie rolnym (w tym prowadzenie zapisów rachunkowych na potrzeby ewidencji zdarzeń gospodarczych w gospodarstwie)”.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi formami i zasadami opodatkowania w polskim systemie podatkowym. Program szkolenia obejmuje również nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.

Rozpoczęcie szkolenia planowane jest o godz.11.00, a zakończenie dnia następnego o godz. 13.00. Szkolenie będzie realizowane w CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18.
Udział w szkoleniu  jest bezpłatny (dydaktyka, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie), instytucja delegująca pokrywa jedynie koszt dojazdu uczestników.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w przeddzień szkolenia po uprzednim zgłoszeniu.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego miejsca na szkoleniu, należy niezwłoczne powiadomić CDR O/Radom, co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia, w przeciwnym razie instytucja delegująca zostanie obciążona kosztami posiłków za pierwszy dzień.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na załączonym formularzu do 9 grudnia 2013 roku na adres radom@cdr.gov.pl; w.kowalski@cdr.gov.pl lub faksem na numer 48 365 49 70.

Opiekę merytoryczną szkolenia sprawuje Bolesław Pieczyński b.pieczynski@cdr.gov.pl tel. (48)365 69 40, a opiekę organizacyjną Wojciech Kowalski tel. 48 365 69 25.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia
Harmonogram zajęć