Osiem województw nadal przyjmuje wnioski o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Przypominamy, że nabór na działanie ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2010 roku, poprzez naszą Lokalną Grupę Działania ”Wspólny Trakt” już się zakończył, ale nadal istnieje możliwość składania wniosków bezpośrednio w oddziałach regionalnych ARiMR. (województwo mazowieckie – Warszawa ul. Jana Pawła II 70)

Tradycyjnie największe zainteresowanie wsparciem z PROW 2007 – 2013 było w województwie wielkopolskim.

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013 rozpoczął się 24 sierpnia br. W ośmiu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, opolskim i podlaskim przyjmowanie wniosków już się zakończyło. Złożone tam wnioski przekroczyły bowiem o 20% limity środków przewidzianych do rozdzielenia w tym naborze. Rolnicy z 8 pozostałych województw mogą nadal ubiegać się o pomoc na prowadzenie działalności innej niż rolnicza. Do tej pory oddziały regionalne ARiMR zarejestrowały ponad 7,1 tys. wniosków o pomoc z tego działania.

Tegoroczny nabór wniosków o udzielenie wsparcia z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w niektórych województwach spotkał się z niezwykle dużym zainteresowaniem podczas gdy w innych nie było zbyt wielu chętnych. Podobnie jak w ubiegłych latach, nadal sporo pieniędzy czeka jeszcze na rolników, którzy chcą prowadzić w swoich gospodarstwach dodatkową działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem, w następujących województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, łódzkim i świętokrzyskim. Tam do wykorzystania limitów tegorocznych środków jest jeszcze daleko. Natomiast w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim limity wsparcia wynikające ze złożonych w 2010 r. wniosków o pomoc są wykorzystane od 73% do 93%.

Tegoroczna pula środków na wsparcie działalności nierolniczej wynosi 676,4 mln zł. Jest to kwota dwukrotnie wyższa od pierwotnie przewidzianej, a informację o jej powiększeniu Minister Marek Sawicki przekazał podczas konferencji prasowej 20 sierpnia br. Dzięki tej decyzji wsparcie na prowadzenie dodatkowej poza rolniczej działalności, będzie mogło otrzymać około 7 tys. rolników oraz ich małżonków bądź domowników. Jest to mniej więcej tyle samo osób ile w sumie złożyło wnioski o taką pomoc w naborach przeprowadzonych w 2008 i 2009 roku.

Pomoc z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” może wynieść do 100 tys. zł.. Otrzymane z ARiMR (w formie refundacji) pieniądze mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na uruchamianie działalności niezwiązanej z rolnictwem. Pozostałą część kosztów wnioskujący o wsparcie musi pokryć z własnych środków.

Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007 – 2013, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl