Operacja własna LGD nr 1/2020/OW – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 27 luty 2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Wspólny Trakt’’ informacji o planowanej do realizacji operacji własnej 1/2020/OW informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia do 28 marca 2020 r., żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
Podstawa prawna: § 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).