Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Płocku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku organizuje Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie MODR O/Płock, ul. Zglenickiego 42D.

Zapraszamy do udziału rolników prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami z terenu powiatów:

  • gostynińskiego,
  • płockiego,
  • sierpeckiego.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do 15 lutego 2013 r. do pracowników Terenowych Zespołów Doradczych lub bezpośrednio do Oddziału
w Płocku, Zespół Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, tel. 24 262 97 72, 24 365 49 13.

źródło: MODR