OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU RADY

Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Wspólny Trakt” będącego załącznikiem do Lokalnej Strategii Rozwoju, zawiadamiam o Posiedzeniu Rady, które odbędzie się w dniu 17.03.2010 (środa), o godzinie 16.00, lokalu Urzędu Gminy w Skaryszewie, ul Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19.

Dotyczy: Oceny wniosków – Małe Projekty

Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.  Materiały i dokumenty w formie kopii są udostępnione do wglądu w Biurze LGD ”Wspólny Trakt” w Skaryszewie, ul Słowackiego 6 .

Przewodniczący Rady

Ireneusz Kumięga