OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków od dnia 2 lipca 2018r. od godz. 8:00 do dnia 20 lipca 2018r. do godz. 1400.

Ogłoszenie o naborze -granty 2 2018 G 14.06.18

19.2 klauzule informacyjne RODO

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

ANKIETA -GRANTY

Planowane-wskaźniki-do-grantu-Animacja wspiera aktywność

2 – Wzór WoPG v2.2r

3 – Karty oceny WOPG BIURO v2.2r

4 – Karty oceny WOPG RADA v2.2r

5 – Deklaracja bezstronności pracownika v2.2r

6 – Wzór_UoPG v2.2r

7 – Wzór WoRG v2.2r

8 – Wzór sprawozdania v2.2r 

Procedura oceny i wybory Grantobiorców_2.2r