OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 16 marca 2018r. od godz. 8:00 do dnia 30 marca 2018r. do godz. 1400.Ogłoszenie o naborze 1 2018 – infrastruktura 16.02.18

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI – PDF

Wskaźniki do osiągięcia

ANKIETA DLA BENEFICJETA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE 2014-2020 – edytowalna

ANKIETA DLA BENEFICJETA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE 2014-2020 – PDF

Oświadczenie-wyrażenie-zgody-na-przetwarzanie-danych-2014-2020#

Formularze wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem:http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html