„Odnowa i rozwój wsi” – zmiany w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Uprzejmie informuję, że w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 oraz Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 dokonano niezbędnej zmiany, polegającej na dodaniu informacji, że Plan Odnowy Miejscowości powinien być wypełniany zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej www.minrol.gov.pl (odpowiednio pkt. 17 str. 10 oraz pkt. 17 str. 13).

 

Do pobrania:

http://www.prow.mazovia.pl/upload/articles/Aktualnosci/2010_r_/lipiec_2010/zmiana_instrukcji_z_Odnowy/IW1_313_4z_200710.pdf

http://www.prow.mazovia.pl/upload/articles/Aktualnosci/2010_r_/lipiec_2010/zmiana_instrukcji_z_Odnowy/IW1_313_4z_200710.pdf

Wniosek_wersja_edytowalna1_413_313_2z