Odnowa i Rozwój Wsi – szkolenie

W dniu 8 października 2010 r. o godzinie 10.00 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a odbyło się szkolenie informacyjne nt. działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele samorządów szczebla gminnego, organizacjie pozarządowe, działające na obszarach wiejskich, instytucjie kultury oraz przedstawice naszej Lokalnej Grupy Działania.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach ogłoszonego naboru dla działania osi 3 PROW 2007-2013: „Odnowa i Rozwój Wsi”.