Oddziały Zamiejscowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Siedlcach zapraszają na Dzień Otwarty, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2012r. (sobota) w godzinach 8.00 – 16.00.

W ramach „Dnia Otwartego” odwiedzający będą mogli uzyskać informacje na temat wdrażanych programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny).

            Do dyspozycji odwiedzających będą „stoliki eksperckie”, przy których odbywać się będą indywidualne konsultacje. Pracownicy Oddziałów wskażą m.in. jak najszybciej dotrzeć do dokumentów programowych oraz najważniejszych informacji w zakresie naborów w ramach RPO WM oraz PO KL, przedstawią także zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez MJWPU.

 

Serdecznie zapraszamy do Oddziałów Zamiejscowych!