Odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków LGD ”Wspólny Trakt”

W dniu 2 grudnia 2011 roku w świtlicy w Łączanach gmina Wierzbica odbyło się Walne Zebranie Członków LGD ”Wspólny Trakt”. W posiedzeniu wzięło udział 40 Członków Stowarzyszenia.

Najważniejsze punkty obrad dotyczyły:

1. Omówienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zmiany dotyczyły przesunięć środków w wyniku ogłoszonych i przyszłych naborów, które przedstawił kierownik biura Paweł Piasek.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.

3. Informacja prezesa o bieżących pracach LGD  „Wspólny Trakt”.

W sprawach różnych przewodniczący zabrania Pan Ireneusz Kumięga podziękował wszystkim Członkom naszego stowarzyszenia, Członkom Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej za pomoc, dzięki której widać namacalne efekty. Potwierdzeniem tych słów była krótka prezentacja dokonań LGD przedstawiona przez Prezesa Zarządu Panią Teresę Majkusiak.

 PDF Walne – prezentacja