O odnawialnych źródłach energii

W dniach 24-25 listopada br., w płońskim oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się X konferencja nt. „Odnawialnych źródeł energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Tematyka konferencji skoncentrowała się wokół zmian w przepisach prawa po 2013 roku Rozpoczął ją wykład Kazimierza Żmudy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stan i perspektywy wykorzystania słomy na cele energetyczne w UE i w Polsce przybliżył zebranym Piotr Gradziuk z Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu. Ze stroną praktyczną użytkowania słomy na własne potrzeby przy hodowli trzody chlewnej zapoznał uczestników spotkania Edward Stażyk – gospodarz z gminy Opinogóra.

Prof. dr hab. Adam Gugała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie omówił efekty różnych sposobów energetycznego wykorzystania biomasy stałej. Wśród znawców tematu byli także: dr Mariusz Motyka z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Tomasz Skrzypczyński prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Różycki dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, a także przedstawiciele Banku Gospodarki Żywnościowej oraz firm wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Natomiast Andrzej Pietrasik Burmistrz Płońska oraz Dariusz Marczewski prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku opowiedzieli o metodach pozyskiwania biomasy na potrzeby miejscowej elektrociepłowni. Uczestnicy mieli również możliwość sprawdzenia, jak działa piec na biomasę zainstalowany w Zespole Szkół w Siedlinie oraz zobaczyć plantację wierzby energetycznej w Ilinku