O energetyce wiatrowej w Warszawie

Pod hasłem  „Zróbmy razem dobrą Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii” Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej organizuje 11 kwietnia w Warszawie XIV Forum Energetyki Wiatrowej.
Swój udział w obradach, które zdaniem PSEW będą kluczowym – jeśli nie najważniejszym – elementem, wymaganych procedurą legislacyjną konsultacji społecznych tego najważniejszego dla przyszłości odnawialnych źródeł energii dokumentu zapowiedział  miedzy innymi  Mieczysław Kasprzak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

– Ustawa, której projekt poznaliśmy kilka miesięcy temu budzi nadal silne emocje w środowisku. Niestety, niektóre proponowane zapisy wprost oznaczają zagrożenie dla dalszego rozwoju tego sektora w naszym kraju. W ustawie brak jest między innymi konkretnych rozwiązań i wskaźników, które zapewniłyby stabilny rozwój OZE w oparciu o energetykę wiatrową. Wierzymy jednak, że właśnie Forum, które już od 14 lat stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami rynku energetyki wiatrowej, a przedstawicielami władzy ustawodawczej, pozwoli na zmianę ostatecznego kształtu ustawy. Do tej pory nasze spotkania były ważnym elementem konsultacji społecznych i merytorycznych aktów prawnych regulujących rozwój i funkcjonowanie OZE o- mówi Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
Jak podkreśla PSEW   fakt, że strona rządowa przyjęła zaproszenie do dyskusji i merytorycznej pracy wspólnie z uczestnikami rynku w czasie Forum jest dobrym znakiem i dobrze rokuje przyszłości tego sektora.

Źródło; http://www.ppr.pl/index.html