Nowy numer eKSpresOWego przeglądu wydarzeń w Kronice Mazowieckiej!

W piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego w „Kronice Mazowieckiej” ukazał się kolejny numer „eKSpresOWego przeglądu wydarzeń”.

W najnowszym wydaniu przypominamy, że w planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zawsze uwzględniana jest pozycja „konkursy”, by mobilizować do aktywności, wyróżniać dobre praktyki i pokazywać najlepsze rozwiązania. O wielu z nich pisaliśmy już w tej rubryce, ale są też propozycje nowe, które pojawiły się po raz pierwszy. Zatem na wakacje – konkursy KSOW.

Pełny tekst „Kroniki Mazowieckiej” można pobrać stąd. Archiwalne numery Kroniki dostępne tutaj.

Zachęcamy do lektury!!!

Źródło; KSOW WM