Nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (7z)

Nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy (7z) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wczesniej niż 31 stycznia 2013 r.

Nowy formularz wniosku wraz z instrukcją dostępny jest tutaj: www.prow.mazovia.pl/pl/leader/dokumenty_do_pobrania/wdrazanie_programu/dokumenty_do_pobrania.html.