Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi”

Informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 65, poz. 417 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Nowelizacja rozporządzenia ”Odnowa i rozwój wsi”