Nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach małych projektów obowiązujące od dnia 30. 08. 2010 r.

UWAGA:  informacja  dla osób, które przygotowują się do składania wniosków z małych projektów. Przypominamy, że już trzeci nabór z tego działania zacznie się w I kwartale 2011 roku.

Nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach małych projektów- obowiązujące od dnia 30 sierpnia 2010 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 30 sierpnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.10.158.1067), Agencja Płatnicza wraz z nowymi formularzami wniosków przekazała poniższą informację:

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach naborów wniosków, w których dzień 30 sierpnia 2010 r. wypadł w trakcie trwania naborów (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) oraz wszystkich naborów rozpoczętych po dniu 30 sierpnia br. będą zobowiązani w ramach uzupełnień/ wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu w wersji 4z.

 

 

Powiązania:

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_w_ramach_MPwersja_4z_edytowalna.xls

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_w_ramach_MP_wer_4

Instrukcja_do_wniosku.pdf