NIE BÓJMY SIĘ NOWOCZESNOŚCI! CZY MAZOWSZE BĘDZIE LIDEREM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII?

4 listopada br. w Warszawie Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jako Partner Strategiczny IV Środkowoeuropejskiego Forum Ekonomicznego była gospodarzem sesji naukowo – biznesowej pt. „Nie bójmy się nowoczesności! Czy Mazowsze będzie liderem nowoczesnych technologii?”. Hasłem przewodnim spotkania była innowacyjność.

 

Konferencję poprowadzili przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza. Swoje wystąpienia zaprezentowali eksperci w takich dziedzinach jak: technologie kosmiczne i techniki satelitarne, transfer technologii i innowacji, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność oraz zwiększanie szans dla realizacji projektów innowacyjnych. Sesja „Nie bójmy się nowoczesności” była punktem programu IV Środkowoeuropejskiego Forum Ekonomicznego. Jest to prestiżowa impreza służąca nawiązywaniu kontaktów roboczych i rozwijaniu współpracy na szczeblu izb gospodarczych, organizacji profesjonalnych oraz przedsiębiorców.

Organizatorzy Forum zapewnili atrakcyjny program sesji towarzyszących i debat. Ponadto odbyły się aranżowane rozmowy handlowe przy stolikach, wizyty studyjne, prezentacje produktów, konferencje prasowe, spotkania galowe. W Forum Ekonomicznym wzięli udział eksperci z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy i ich organizacje. Tematy poszczególnych sesji dotyczyły zagadnień ekonomicznych, promocji zagranicznej, współpracy miast i regionów, spraw marketingu i komunikacji oraz zarządzania kadrami.

Patronat Honorowy nad Forum przyjął m. in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.