„Najbardziej Innowacyjny Młody Rolnik 2011”

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn. „Najbardziej Innowacyjny Młody Rolnik 2011”, który skierowany jest do rolników w wieku do 40 roku życia, którzy korzystając z funduszy europejskich zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję poprawiającą konkurencyjność swojego gospodarstwa.

Konkurs trwa do 31 stycznia 2011 roku. Spośród nadesłanych zgłoszeń do udziału w konkursie, Główna Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów konkursu. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 5.000 zł, 3.000 zł oraz 2.000 zł oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można odnaleźć na stronie Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej pod następującym adresem

http://www.zmw.pl/article/view/69/Konkurs-Najbardziej-Innowacyjny-Mlody-Rolnik-2009