Nagrody dla najlepszych

12 grudnia w kinie Praha w Warszawie odbyła sie uroczysta gala podsumowująca dwa konkursy realizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Nie wszystkie miejsca zostały nagrodzone.

Okolicznościowe dyplomy wręczył marszałek Adam Struzik oraz zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM  Kazimierz Porębski.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w województwie mazowieckim komisja przyznała następujące miejsca i nagrody:

I miejsce ex aequo (nagroda pieniężna po 6 tys. zł netto):

Kinga Noras za pracę „Projekt zintegrowanego systemu wspomagającego prowadzenie dokumentacji oraz zarządzanie gospodarstwem rolnym” promotorem której jest dr inż. Leszek Sieczko z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz

Paulina Tuka za pracę „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu”,  promotorem której jest prof. dr hab. Janina Sawicka z Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

III miejsce (nagroda pieniężna 3 tys. zł netto):

Katarzyna Dutkiewicz za pracę „Ocena poziomu wykorzystania Internetu przez gimnazjalistów na terenie powiatu białobrzeskiego” promotorem której jest dr inż. Leszek Sieczko z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski popularyzuje najciekawsze rozwiązania i jednocześnie zwiększa zainteresowanie studentów oraz środowisk akademickich tematyką rozwoju mazowieckiej wsi. Adresowany jest do studentów uczelni wyższych. Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;

wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;

badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;

badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;

turystyką na obszarach wiejskich;

wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;

rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;

organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.

 

 

W konkursie na najlepszy materiał prasowy, radiowy lub telewizyjny poświęcony rozwojowi obszarów wiejskich komisja przyznała następujące miejsca i nagrody:

Kategoria materiałów prasowych

I miejsce (nagroda rzeczowa do 3 tys. zł):

Maciej Miłosz za odwagę zajęcia się zagadnieniami socjologii wsi i kompleksowość zaproponowanej publicystyki w materiale „Wieśczuch. Poprawiona wersja mieszczucha” Dziennik. Gazeta Prawna

II miejsce (nagroda rzeczowa do 2 tys. zł)

Beata Modzelewska za ciekawe reporterskie pokazanie specyfiki produkcji rolnej północnego Mazowsza w materiale „Jesteśmy krainą mlekiem płynącą” Tygodnik Ostrołęcki

III miejsce (nagroda rzeczowa do 1 tys. zł)

Stanisław Jastrzębski za konsekwentne i sprawne poruszanie się w tematyce rolnictwa ekologicznego i produktów tradycyjnych i regionalnych w materiale „Gospodarstwa ekologiczne” Tygodnik Siedlecki

Kategoria materiałów radiowych

I miejsce (nagroda rzeczowa do 3 tys. zł)

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska za duże wartości poznawcze i edukacyjne w sposobie pokazywania zagadnień utrwalających dziedzictwo mazowieckiej wsi („Chełmoński obecny” Radio Bogoria)

Kategoria materiałów telewizyjnych

II miejsce (nagroda rzeczowa do 2 tys. zł)

Sebastian Śmietanowski za dobór tematów społecznie ważnych dla mieszkańców konkretnych wsi i społeczności („Spółdzielnia socjalna” TVP Regionalna)

III miejsce (nagroda rzeczowa do 1 tys. zł)

Anna Grabianowska–Szymczak za podjęcie trudnego problemu społecznego niezrozumienia dla wysiłków gminnego samorządu („Przedszkola w gminie Zabrodzie” TVP Regionalna)

 

Konkurs popularyzuje wiedzę nt. mazowieckiej wsi i rolnictwa w środkach masowego przekazu i adresowany jest do dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych zainteresowanych tematami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich:

wykorzystaniem środków unijnych;

wykorzystaniem innowacyjnych technologii;

turystyką na obszarach wiejskich;

wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;

rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności.

 

Laureaci oraz promotorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy, a także gadżety promujące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie problemami mazowieckiej wsi i rolnictwa.

Źródło; KSOW