Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi PROW 2007-2013”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż  na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013r. poz. 173) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (Dz. U. Nr 122, poz. 791 z późn. zm[1])  ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w dniach od 4 listopada do 29 listopada 2013 roku,

Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl

Dodatkowe informacje, tel.: 22 5979167, 22 5979621

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ogłoszenie opracowane przez Departament  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


1) Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 159, poz. 1257, z 2010 r. Nr 133, poz. 893 oraz 2011 r. Nr 110, poz. 648.