Nabór na Odnowę i małe projekty co raz bliżej

 

Niebawem LGD Wspólny Trakt ogłosi ostatni nabór na małe projekty i Odnowę wsi. Prosimy już teraz o zapoznanie się z zasadami przyznawania pomocy, bardzo przydatna jest instrukcja wypełniania wniosków.

A) Wersja 7z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 roku.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Uwaga! W dniu 10.05.2013r. udostępniono aktywny formularz wniosku poprawiony w zakresie edytowalności załączników dla Wnioskodawcy sklasyfikowanego w kategorii „Inny podmiot”.

Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w wersji aktywnej (format Word)