Mazowszanie w sieci

banerŻyjemy w czasach komputerów, czatów, serwisów społecznościowych, telefonów komórkowych, błyskawicznego reagowania na wszelkie zmiany rynkowe. Zalewani jesteśmy informacjami i mamy niemal nieograniczony dostęp do usług i treści. Czy jednak tworzymy społeczeństwo informacyjne?

Czym jest wykluczenie informacyjne?

To podział społeczeństwa na grupy mające dostęp do technologii teleinformatycznych, potrafiących z nich korzystać i stosujących je w życiu oraz osoby bez tego dostępu i umiejętności. Wykluczenie w największym stopniu dotyka osoby w wieku 55+, emerytów i rencistów, osoby niepełnosprawne, z najuboższych rodzin, z niższym wykształceniem oraz niestety rolników. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach komputer znaleźć można w każdym domu. Nic bardziej mylnego. W 2013 r. aż jedna czwarta gospodarstw domowych w Polsce nie miała go w swoim wyposażeniu. W przypadku osób, które nie korzystają z Internetu niemal połowę stanowią mieszkańcy wsi. Luka cyfrowa sukcesywnie się zmniejsza, jednak wciąż pozostaje dużo do zrobienia. I nie chodzi tylko o dostęp do Internetu, ale też do techniki i umiejętności praktycznego z niej korzystania.

Sołectwa w Internecie

Wieś jest szczególnie narażona na wykluczenie cyfrowe. Na szczęście nie brakuje inicjatyw aktywizujących mieszkańców tych obszarów do działania. Na ciekawy pomysł wpadło Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które ogłosiło ogólnopolski konkurs „Sołectw@ w sieci” na najlepszą wiejską stronę internetową. Nadrzędną ideą plebiscytu było promowanie aktywności społecznej w Internecie, a do udziału zaproszone zostały wszystkie osoby, będące autorami stron internetowych sołectw i wsi. W efekcie zgłoszonych zostało 230 witryn z całej Polski, oddano w sumie 11 tys. głosów, a pozytywne echa przedsięwzięcia sprawiły, że planowana jest jego druga edycja. Warto pamiętać, że strony oceniane były pod względem:
funkcjonalności – jak często dodawane są aktualności, czy jest galeria zdjęć, wyszukiwarka treści,
popularności wśród mieszkańców,
stopnia interaktywności – czy jest możliwość dodawania komentarzy, czy strona ma aktywne forum lub księgę gości.

Konkurs nie tylko zachęcił do odwiedzania stron internetowych sołectw i poznawania specyfiki poszczególnych obszarów, ale także do pomysłowego poszerzania lokalnej oferty usług internetowych. Okazał się również świetnym źródłem informacji o cyfrowej aktywności społeczności wiejskich.

Bartodzieje – lider z Mazowsza!

Ogólnopolski konkurs „Sołectw@ w sieci” przebiegał dwuetapowo. Do drugiego przeszło 16 najlepszych stron – po jednej z każdego regionu. Mazowiecka witryna nie zajęła co prawda miejsca na podium, jednak sam fakt znalezienia się w grupie finalistów jest olbrzymim wyróżnieniem. Reprezentowały nas Bartodzieje – wieś w powiecie radomskim, w gminie Jastrzębia. Ich strona – www.bartodzieje.pl – od ponad 6 lat informuje o wydarzeniach z życia sołectwa i gminy, przyczyniając się do promocji lokalnych walorów. Jest przykładem wykorzystania Internetu w działaniach na rzecz integracji i aktywizacji małych wiejskich społeczności.

Sieć światłowodowa na Mazowszu

Założenie Samorządu Województwa Mazowieckiego jest proste – w dobie powszechnej informatyzacji do sieci powinni mieć dostęp wszyscy mieszkańcy regionu. Bo żeby zacząć działać, trzeba mieć do tego techniczne możliwości. Obecnie na terenie ponad 82 proc. mazowieckich miejscowości nie działa żaden operator posiadający infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływie od 2 Mbit/s. Oznacza to brak bądź bardzo ograniczony dostęp do sieci dla ponad 1,1 mln ludzi. Wkrótce to się zmieni. W ramach programu „Internet dla Mazowsza” wszyscy mieszkańcy regionu będą mieli zapewnioną możliwość dostępu do Internetu. Co to oznacza w praktyce? Infrastruktura teleinformatyczna zostanie doprowadzona do wszystkich sołectw. Zniknie bariera dla operatorów telekomunikacyjnych, którym do tej pory nie opłacało się docierać do małych miejscowości.

Dostęp do Internetu to nie wszystko

Internet w dzisiejszych czasach to absolutna konieczność. Jednak sam dostęp do niego to nie wszystko, jeżeli nie pójdzie za tym zintegrowany program edukacyjny. Dlatego obok zintensyfikowanych działań zmierzających do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, gwarantującej dostęp do szerokopasmowego Internetu, potrzebne są inicjatywy edukacyjne skierowane zwłaszcza do grup zagrożonych wykluczeniem, w tym społeczności wiejskiej. Trzeba promować dobre praktyki i aktywność informacyjną. Bo technologia sama w sobie nie jest celem, ale istotnym narzędziem poprawy codziennego funkcjonowania – jakości i wygody kontaktów z ludźmi, sposobów dokonywania transakcji czy też zdolności do korzystania z usług publicznych. Nowe możliwości otwiera kolejna inicjatywa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – portal NaszaWioska.pl. To ogólnopolska platforma internetowa, za pomocą której społeczności wiejskie mogą zakładać swoje strony krok po kroku, w sposób intuicyjny, na bazie wypracowanego szablonu. Oparta o interaktywną mapę Polski, ułatwi nie tylko kontakt lokalnym społecznościom, ale także promocję swojej małej ojczyzny.

Czemu to służy?

Efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przekłada się na przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego regionu. Co chcemy osiągnąć? Warto zrozumieć, że postęp technologiczny można skutecznie wykorzystać do poprawy jakości życia. Internet pozwala zdobywać wiedzę i jest także pierwszym źródłem informacji o zmieniającej się sytuacji na globalnym rynku pracy. Zapobiegając wykluczeniu społecznemu, zyskujemy obywateli posiadających dostęp do odpowiednich narzędzi technologicznych i twórczo je wykorzystujących. Odpowiednia edukacja informacyjna służy zaś rozwojowi innowacyjności. To wreszcie czynnik motywujący do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym nie tylko własnej miejscowości, ale też regionu i całego kraju.

Pliki do pobrania: Mazowszanie w sieci

Autor: na podst. zebr. mat. Iwona Dybowska, Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Kancelaria Marszałka

Źródło; KSOW