image

Mazowieckie Forum Dziedzictwa – III edycja

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich zainteresowanych kwestiami opieki i ochrony dziedzictwa do wzięcia udziału w III edycji „Mazowieckiego Forum Dziedzictwa”, które odbędzie się 11 i 12 czerwca 2024 r.

W tym roku, w malowniczej scenerii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, podjęty zostanie temat dziedzictwa wsi. Tematyka ta w ostatnich latach coraz częściej zaczyna być poruszana w debacie publicznej i utworach kultury. Powoli zmienia się percepcja wsi i następuje przełamanie dotychczasowej narracji, w której zazwyczaj brakowało perspektywy wiejskiej. Następuje także przemiana w myśleniu o krajobrazie wiejskim jako części naszego dziedzictwa kulturowego, który chcemy zabezpieczyć przed utratą, a także dostrzeżenie, jak istotne jest jego zrównoważone kształtowanie w obliczu zmian klimatu.

Dlatego pierwszy dzień III edycji Forum poświęcony zostanie zagadnieniom związanym z tożsamością wsi, z kolei drugiego dnia głównym tematem będzie krajobraz wsi. Tematy jakie przewiduje program wydarzenia w formie prelekcji, dyskusji i paneli warsztatowych to m.in.:

 • Ludowa historia przemian społecznych
 • Wiejskie tożsamości
 • Czy wsi potrzebne są organizacje społeczne?
 • Czy dziedzictwo kultury może być na sprzedaż?
 • Panorama i przyszłość wiejskiego krajobrazu
 • Architektura wsi a jej wpływ na klimat
 • Polityka nie-miejska. Przestrzeń zurbanizowana poza miastami
 • Ile samorząd gminy może zrobić dla krajobrazu kulturowego?
 • Edukacja o dziedzictwie architektonicznym, urbanistycznym i ruralistycznym

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowieckie-forum-dziedzictwa-iii-edycja.html, w plikach do pobrania.

Dla kogo?

Głównym celem Forum jest budowanie świadomości społecznej o wartościach lokalnego dziedzictwa, podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonej opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem i wymiana wiedzy między osobami zajmującymi się szeroko rozumianym dziedzictwem.

Wydarzenie skierowane jest do osób pracujących w administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych i w instytucjach kultury, jak również do wszystkich zainteresowanych zrównoważoną ochroną, opieką oraz recepcją materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

Termin, miejsce i udział w forum:

III edycja Mazowieckiego Forum Dziedzictwa odbędzie się 11-12 czerwca br. w Hotelu SKANSEN Conference & SPA i na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Gabriela Narutowicza 64 w Sierpcu.

Udział w Forum jest bezpłatny. Wystarczy potwierdzić elektronicznie swoje uczestnictwo do 5 czerwca. Zgłoszenie uczestnictwa w forum.

W przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje o wydarzeniu można uzyskać pisząc na adres mailowy: dziedzictwo@mazovia.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów: 

 • 22 59 79 159
 • 22 59 79 161.

Wydarzenie organizowane jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS oraz we współpracy z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Hotelem SKANSEN Conference & SPA, Stowarzyszeniem Zielony Sierpc.

Źródło: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowieckie-forum-dziedzictwa-iii-edycja.html

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 576086 | Odsłon wczoraj: 112 | Odsłon dzisiaj: 58