MAZOWIECCY NAUKOWCY I PRZEDSIĘBIORCY NAGRODZENI ZA INNOWACYJNOŚĆ

Każda gospodarka potrzebuje dodatkowych stymulacji – tym bardziej w dobie recesji. Nic tak dobrze nie działa na wzrost ekonomiczny, jak współpraca biznesu z nauką – zwłaszcza, gdy jej owocem są innowacyjne projekty. 4 marca br., po raz drugi nagrodzono ludzi i firmy, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki. Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Stefan Kotlewski.

Samorząd województwa postanowił nagrodzić tych, którzy otwartością umysłu starają się zmieniać oblicze nauki i biznesu. Dziś uroczyście wręczono nagrody laureatom konkursu Innowator Mazowsza. Uhonorowane zostały prace naukowe prezentujące dokonania na światowym poziomie. Konkurs wyłonił też trzech laureatów i dwóch wyróżnionych wśród przedsiębiorców za ich innowacyjne rozwiązania. Zewnętrzni eksperci oceniający wnioski konkursowe wielokrotnie podkreślali, że poziom prac w obu kategoriach był wysoki. Zwrócono uwagę szczególnie na możliwości praktycznego ich wykorzystania, a przede wszystkim na skalę oddziaływania na gospodarkę nie tylko Mazowsza i kraju, ale też na rynkach międzynarodowych.

Zwracając się do laureatów marszałek Adam Struzik powiedział, że wysoko rozwinięte regiony w Europie i na świecie dostrzegają ogromny potencjał w odpowiednim zarządzaniu innowacjami. Jesteśmy świadomi znaczenia innowacyjności w rozwoju gospodarki, a dzięki temu w ogólnym rozwoju województwa. Dlatego poprzez organizowane konkursy chcemy promować nowatorskie pomysły, rozwiązania oraz nagradzać tych, którzy nie boją się przełamywać stagnacji.

„Innowator Mazowsza” jako konkurs promujący innowacyjność w sektorze biznesu oraz w środowisku naukowym zorganizowany został w dwóch kategoriach – Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec. Zgłoszenia można było nadsyłać od 1 października do końca listopada 2009 r. W tym czasie wpłynęło 40 wniosków – 28 wniosków w kategorii dotyczącej firm i 12 z zakresu nauki.

Laureatami w Młoda Innowacyjna Firma zostali: firma AB Industry S.A. (I miejsce – 25 000 zł) za nową usługę – monitorowanie i optymalizacja zużycia mediów; firma Unikkon Integral Sp. z o.o. (II miejsce – 15 000 zł) za nowy produkt – system do rozpoznawania i zamiany mowy na tekst; firma Genesis-Poland S.C. (III miejsce – 10 000 zł) za nowy produkt, usługę – system łączności alarmowej, radiowej z lokalizacją pojazdu. Dodatkowo wyróżnienia otrzymali firma Ecotech Polska Sp. z o.o. za nową technologię – unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów; firma Innovative Solutions Sławomir Pietrzyk za nową usługę i technologię – bezprzewodowe systemy dostępowe.

Główne miejsca w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec zajęli: Michał Kalita (I miejsce – 10 000 zł) za pracę Solid polymeric electrolytes of increased cation transference number (Elektrolity polimerowe o zwiększonej liczbie przenoszenia jonów); Radosław Przysowa (II miejsce – 7 000 zł) za pracę Ocena stanu technicznego zespołu wirnikowego turbinowego silnika lotniczego z wykorzystaniem cyfrowych metod przetwarzania sygnału pomiarowego pochodzącego od łopatek; Ewa Monika Dumiszewska (III miejsce – 5 000 zł) za pracę Warstwa nukleacyjna GaN a efekt tlenowy w warstwie buforowej GaN osadzonej metodą MOCVD. Poza tym wyróżnione zostały następujące osoby: Anna Maria Bzducha-Wróbel – za pracę Wpływ wybranych szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium na zawartość kwasu linolowego o wiązaniach koniugowanych w tłuszczu modelowych serów dojrzewających; Magdalena Winiarska – za pracę Badanie wpływu inhibitorów syntezy cholesterolu na wykrywanie cząsteczki CD20 oraz na przeciwnowotworowe działanie rytuksymabu; Jacek Salach – za pracę Magnetosprężysty sensor momentu skręcającego z amorficznym rdzeniem pierścieniowym.

Powiązania:

Opis laureatów