Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można otrzymać z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013. Tegoroczne terminy naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku, za pośrednictwem portalu internetowego – www.arimr.gov.pl oraz dziennika „Rzeczpospolita”. Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w „Lokalnej strategii rozwoju” (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Partnerstwo Izerskie dolnośląskie 16.01.2012 14.02.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” dolnośląskie 03.01.2012 31.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” dolnośląskie 12.12.2011 09.01.2012
Fundacja Nasza Nadzieja lubelskie 28.12.2011 28.01.2012
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” lubelskie 12.12.2011 10.01.2012
Działaj z Nami lubuskie 09.01.2012 24.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” lubuskie 12.12.2011 10.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” łódzkie 30.12.2011 27.01.2012
Nad Białą Przemszą małopolskie 09.01.2012 07.02.2012
Stowarzyszenie LGD Jaksa małopolskie 30.12.2011 27.01.2012
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” małopolskie 27.12.2011 17.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” małopolskie 12.12.2011 10.01.2012
Lokalna Grupa Działania Ziemia Mińska mazowieckie 29.12.2011 25.01.2012
LGD Fundacja „Aktywni Razem” mazowieckie 27.12.2011 25.01.2012
Perła Czarnej Nidy świętokrzyskie 13.01.2012 27.01.2012
LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF świętokrzyskie 09.01.2012 27.01.2012
Lokalna Grupa Działania Powiat Opatowski świętokrzyskie 12.01.2012 27.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” warmińsko-mazurskie 30.12.2011 19.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” wielkopolskie 27.12.2011 09.01.2012

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – otwórz

Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” dolnośląskie 03.01.2012 31.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” dolnośląskie 12.12.2011 09.01.2012
Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” kujawsko-pomorskie 02.01.2012 31.01.2012
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” lubelskie 12.12.2011 10.01.2012
Działaj z Nami lubuskie 09.01.2012 24.01.2012
Zielone Światło lubuskie 30.12.2011 27.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” lubuskie 12.12.2011 10.01.2012
Szlakiem Sieradzkiej E-ski łódzkie 17.01.2012 02.02.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” łódzkie 30.12.2011 27.01.2012
Stowarzyszenie LGD Jaksa małopolskie 30.12.2011 27.01.2012
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” małopolskie 27.12.2011 17.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” małopolskie 12.12.2011 10.01.2012
Lokalna Grupa Działania Ziemia Mińska mazowieckie 29.12.2011 25.01.2012
Górna Prosna opolskie 06.02.2012 17.02.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” podkarpackie 12.12.2011 11.01.2012
LGD Ziemia Jędrzejowska GRYF świętokrzyski 09.01.2012 27.01.2012
Lokalna Grupa Działania Powiat Opatowski świętokrzyski 12.01.2012 27.01.2012
U Źródeł świętokrzyski 27.12.2011 25.01.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” wielkopolskie 27.12.2011 09.01.2012

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – otwórz

Departament Komunikacji Społecznej

Niestety LGD Wspólny Trakt przeprowadziła już wszystkie nabory z w/w działań i środki przewidziane w konkursach zostały wykorzystane.