image

Lokalna Konferencja w Iłży, podsumowująca projekt współpracy ANCHOR „Dziedzictwo dla Przyszłości"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, a jego celem była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców na rzecz wykorzystania potencjału grup defaworyzowanych oraz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w przedsięwzięciu. Projekt jest realizowany w partnerstwie 4 Lokalnych Grup Działania: LGD Zalew Zegrzyński (koordynator), LGD Aktywni Razem, LGD Wspólny Trakt, LGD Alto Casertano.

Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Turystyki w Iłży. Gości powitali Pan Paweł Piasek - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” oraz Marek Łuszczek – Wiceprezes Zarządu LGD „Wspólny Trakt”. Po krótkim wprowadzeniu głos zabrali Pan Krzysztof Kozera wicestarosta powiatu radomskiego, a także Pan Przemysław Burek Burmistrz Iłży. Następnie Pan Paweł Piasek zaprezentował założenia i przebieg projektu po czym głos zabrał Pan Ireneusz Kumięga - radny powiatu radomskiego, przewodniczący Rady LGD WT oraz uczestnik projektu.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmów przygotowanych w ramach projektu. Zaprezentowano kolejno:

§  fragment filmu zrealizowanego przez LGD Alto Casertano o tematyce czasów drugiej wojny światowej,

§  wywiad z Panem Kazimierzem Koziełem dotyczący Makowieckiego zrzutu dla Armii Krajowej,

§  dokument na temat tradycji barabanienia w Iłży opisany przez prowadzącego barabaniarza - Pana Mariana Rachudałę,

§  film przedstawiający ceramikę Iłżecką – opowiadał Pan Radosław Koniarz – ceramik z okolic Iłży,

§  wywiad z Panem Ireneuszem Kumięgą na temat „Wstępów” -  wieloletniej tradycji Skaryszewskej,

§  film o metodzie archiwizacji społecznej - gdzie przedstawione zostały założenia projektu oraz etapy jego realizacji.

Po zakończonej projekcji, w ramach podziękowań za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu Przemysław Burek - Burmistrz Iłży  wraz z Dariuszem Bulskim - Wójtem Gminy Kowala wręczyli podziękowania wszystkim aktywnym uczestnikom.

Po podziękowaniach uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia występu Zespołu Ludowego im. Józefa Myszki działającym przy Kole Gospodyń Wiejskich w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 526808 | Odsłon wczoraj: 80 | Odsłon dzisiaj: 0