Lista operacji w zakresie dotyczącym tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie dotyczącym wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 29 września do 23 listopada 2011 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 1965/197/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji w zakresie dotyczącym tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie dotyczącym wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 29 września do 23 listopada 2011 roku.

 
 
W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 12 wniosków o przyznanie pomocy.
 
 
 
Ostatecznie na listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach  naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie dotyczącym tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych zostało wpisanych 5 projektów, natomiast w zakresie dotyczącym wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych- 4 projekty.
 
Środki dostępne dla Województwa Mazowieckiego na w/w zakresy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pozwalają na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na listach rankingowych.
 

Uchwała nr 1965/197/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zatwierzdenia listy operacji w zakresie dotyczącym tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie dotyczącym wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach  od 3 listopada do 20 grudnia 2011 roku.

 

Lista operacji- Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych

 

Lista operacji- Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych