LEADER Event 2013: Budując Mosty dla Przyszłości

W dniach 17-18 kwietnia 2013 społeczność LEADER zbierze się w Brukseli na trzeciej edycji dorocznego wydarzenia ENRD. Motywem przewodnim będzie „Budowanie mostów dla Przyszłości”, a celem – wspieranie procesu skutecznego programowania CLLD (znanego jako LEADER w ramach EFRROW) na poziomie krajowym i lokalnym. Wydarzenie pozwoli na stworzenie unikalnej platformy umożliwiającej bezpośrednią wymianę między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i / lub uczestnictwo w przyszłości LEADER.

Zaproszeni przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, Instytucji Zarządzających, Agencji Płatniczych, Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, Punktu Kontaktowego ENRD, Komisji Europejskiej oraz różnych organizacji europejskich wezmą udział w tym wydarzeniu.

Delegaci:

  • otrzymają informacje oraz wgląd w praktyki, które mogą przydać się w procesie konsultacji i programowania LEADER na szczeblu krajowym, regionalnych oraz lokalnym;
  • otrzymają dostęp do doświadczeń i wniosków, studiów przypadku oraz przykładów procesów i narzędzi, które mogą być później dostosowane do ich specyficznych środowisk;
  • poznają oraz uzyskają rekomendacje w ramach wymian z “rówieśnikami” jak wzmocnić programowanie LEADER (na poziomie krajowym i lokalnym); oraz
  • staną się częścią silniejszej grupy interesariuszy zaangażowanych w programowanie i wdrażanie LEADER.

Ambitnym celem wydarzenia jest połączenie wszystkich kluczowych grup interesariuszy, aby wspólnie budować powszechne zrozumienie ich roli w zakresie wspierania trwającego procesu programowania przy pomocy otwartej, zespołowej atmosfery.

Otwarta wymiana pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania, Instytucjami Zarządzającymi oraz Instytucjami Płatniczymi jest sednem tego programu. Będzie więc wiele okazji, aby spotkać innych wiejskich praktyków rozwoju, europejskich decydentów oraz przedstawicieli Punktu Kontaktowego ENRD.

Ta strona będzie zawierać aktualizacje wszystkich wyników – dokumenty, zdjęcia, filmy i raporty, tak szybko jak tylko to będzie możliwe po wydarzeniu. Upewnij się, że niczego nie stracisz!

W celu zyskania informacji o zeszłorocznej edycji wydarzenia ‘Lokalne Strategie Rozwoju i Współpracy’ kliknij tutaj.

Tłumaczenie

Podczas sesji plenarnych tłumaczenie symultaniczne dostępne będzie w następujących językach: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i polski.

Dyskusje podczas warsztatów / Open Space będą miały miejsce po angielsku. Jednak w razie zapotrzebowania, ograniczone tłumaczenia konsekutywne mogą być dostępne po włosku, polsku i hiszpańsku. Jeśli mają Państwo taką potrzebę, prosimy uprzejmie o zgłoszenie tego podczas rejestracji w miejscu wydarzenia.

Lokalizacja :
The Egg
Rue Bara 175
1070 Brussels, BELGIUM

 Źródło: http://enrd.ec.europa.eu