Kurs przewodnika turystycznego terenowego po województwach mazowieckim i świętokrzyskim

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO W RADOMIU

26-600 RADOM, ul. Traugutta 46/48, tel. 483622526

OGŁASZA NABÓR

na kurs

PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO TERENOWEGO PO WOJEWÓDZTWACH:

ŚWIĘTOKRZYSKIM i MAZOWIECKIM

Kurs obejmuje 225 godz. zajęć (wykłady, ćwiczenia, itp.) oraz 12 dni wycieczek terenowych. W czasie trwania kursu uczestnicy poznają historię regionu, jego atrakcje turystyczno-krajoznawcze a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek. Kurs rozpocznie się 17 listopada 2012 roku.

Koszt kursu: tylko 1200 zł

Koszt kursu można rozłożyć na raty (400 zł + 400 zł + 400 zł).

Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

604 567 218,    694 487 180.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2012 przez biuro Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, lub telefonicznie: 604567218 i 694487180.

Można zgłoszenie przekazać mailem na adres: wpawelczyk@wp.pl.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest ukończenie 18 lat (w chwili zdawania egzaminu), posiadanie średniego wykształcenia, posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego wykonywanie zadań przewodnika turystycznego (badania lekarskie).

TAKA SZANSA MOŻE SIĘ NIE POWTÓRZYĆ!!!