KULTURA TWORZY ROZWÓJ

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zaprasza do udziału w pilotażowych warsztatach „Kultura tworzy rozwój” dla samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych z regionu radomskiego. Warsztaty odbędą się w 2 etapach: sesja otwierająca 19-21 listopada oraz sesja podsumowująca 10-12 grudnia w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

W warsztatach mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły z zainteresowanych gmin składające się z przedstawicieli samorządu, lokalnej instytucji kultury, a także organizacji pozarządowej. Przy rekrutacji uczestników warsztatów preferowane będą zespoły uwzględniające proponowane parytety oraz kolejność zgłoszeń.

Warsztat „Kultura tworzy rozwój” organizowany jest w ramach projektu Kierunek Kultura realizowanego w latach 2009 – 2010 na Mazowszu przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Złoży się na niego cykl pięciu warsztatów w subregionach Mazowsza wokół byłych miast wojewódzkich. Będą służyły zebraniu przy jednym stole samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury oraz partnerów społecznych, zdiagnozowaniu kapitału kulturowego regionu, stworzeniu zarysów strategii rozwoju i promocji przez kulturę. Warsztaty zostaną podsumowane publikacją planowaną na koniec 2010 roku. Warsztat został poprzedzony konsultacjami, z których wnioski zostały ujęte w Raporcie dostępnym na stronie projektu Kierunek Kultura. Mają one wpływ na ostateczny kształt programu warsztatów. Realizując projekt Kierunek Kultura chcemy pokazać instytucjom kultury, samorządom oraz organizacjom pozarządowym na Mazowszu, jak przełożyć kapitał kulturowy i społeczny miasta, regionu na rozwój. Chcemy pomóc w kreacji i promocji własnej marki przez kulturę. Wskazujemy na konieczność przełamywania barier między administracją i artystami w ramach partnerstwa lokalnego, na rolę współpracy samorządów i instytucji kultury z partnerami społecznymi i mieszkańcami. Realizując projekt czerpiemy z wiedzy socjologów, specjalistów od komunikacji, praktyków marketingu miejsc. Prezentujemy pracownikom instytucji kultury narzędzia pozwalające wzmocnić promocyjną funkcję realizowanych przedsięwzięć artystycznych.

Szczegóły organizacyjne, opis i harmonogram warsztatów znajdą Państwo na stronie projektu Kierunek Kultura. http://www.promocjaprzezkulture.pl/