Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Od 2008 roku konkurs objęty jest Patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ideą konkursu, który organizowany jest cyklicznie od 2008 roku jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów,  jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Prowadzona jest strona konkursu www.liderzyinnowacji.pl. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

  • Grupa 1 – przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2 – gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
  • Grupa 3 – organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.:

  • w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),
  • w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców 16 edycji regionalnych.

Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się w grudniu 2011 r. w Warszawie.

Tytuły zostaną przyznane w  następujących kategoriach:
Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii „Wizjoner IT”. Nowa kategoria dotyczy oceny obecnego oraz przyszłego potencjału w rozwoju infrastruktury IT w ocenianym podmiocie.

Ankiety będą przyjmowane w trybie ciągłym do 30.09.2011r.

Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:

Fundacja Innowacji i Rozwoju

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa,

tel. (022) 621 30 00,

e-mail: konkurs@fiir.org.pl.