Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.
Projekt zostaje skierowany do konsultacji społecznych.
Projekt został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt – konsultacje społeczne (.pdf)

Dokumenty dotyczące prac nad projektem rozporządzenia wg stanu na dzień 17.02.2012 r. (.pdf)

Osoby prowadzące projekt:
Igor Kamiński
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 22 623 26 38
e-mail: igor.kaminski@minrol.gov.pl

Katarzyna Laskowska
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 22 623 13 66
e-mail: katarzyna.laskowska@minrol.gov.pl