Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

W ślad za Europejskim Stowarzyszeniem LGD – ELARD przypominamy o konsultacjach w sprawie funduszy UE. Można w tej ankiecie poprzeć RLKS i dołączyć stanowiska w tej sprawie. ELARD proponuje swoje, osobiście wolę Opinię EKES – jakby nie było ciała doradczego UE. Termin do 8 marca

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=e04d0c9c-e7ff-427a-a7dc-0869ab103a73&surveylanguage=PL