Konkurs świąteczno-noworoczny 2012

Redakcja strony www.potrawyregionalne.pl zaprasza do kolejnej zabawy świąteczno-noworocznej z potrawami regionalnymi. Odpowiadając na pytania konkursowe można wziąć udział w losowaniu jednej z trzech nagród. Każda z nich to piękny i bardzo atrakcyjny zestaw książek oraz upominków, które nie tylko poważnie wzbogacą Państwa domowe zasoby biblioteczne związane z tradycjami kulinarnymi, ale także będą ich prawdziwymi ozdobami.

Oto pytania konkursowe:

1. Na „Liście Produktów Tradycyjnych”, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarejestrowano, w październiku 2012 r., tysięczny produkt. Był to:
A) karp gołyski
B) pstrąg kłodzki
C) krupnik pszczelowski

2. „Korcipka” – to jedna z regionalnych nazw nazw owoców:
A) tarniny
B) borówki
C) dzikiej róży

3. „Fasola niepodległości” – biała fasolka z bordowym rytem przypominającym orła w koronie, której uprawa zaczyna odradzać się w Polsce została po raz pierwszy podana tego roku, jako symbol Święta Niepodległości w restauracjach:
A) Szczawnicy
B) Krynicy
C) Nałęczowa

4. Unijne oznaczenia ochronne („Chronione Oznaczenie Geograficzne”, „Chronioną Nazwę Pochodzenia” i „Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność”), do 1 grudnia 2012 r., posiadało 36 polskich produktów. Ile spośród nich otrzymało tę unijną nobilitację w 2012 roku:
A) 2 produkty
B) 4 produkty
C) 6 produktów

5. „Tradycyjne Produkty – Nowoczesna Kuchnia Polska” to warsztaty i konkurs organizowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dla:
A) szefów kuchni legitymujących się stażem pracy nie dłuższym niż 10 lat
B) absolwentów szkół gastronomicznych
C) uczniów i nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych

Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 2 stycznia 2013 r. (włącznie), pod adres: konkurs@potrawyregionalne.pl.

W odpowiedzi prosimy wpisać przy numerze pytania literę, pod którą Państwa zdaniem kryje się prawidłowe określenie (np. 1A., 2C … itd.). W e-mailu z odpowiedzią prosimy również o podanie imienia, nazwiska, pełnego adresu korespondencyjnego oraz telefonicznego numeru kontaktowego (dane teleadresowe wyłącznie do wiadomości redakcji).

Prawidłowe odpowiedzi na postawione przez nas pytania można znaleźć na stronach portalu . Zachęcamy zatem do poszukiwań.

Losowanie nagród i ogłoszenie wyników odbędzie się 4 stycznia 2013 r., a wezmą w nim udział tylko e-maile z bezbłędnymi odpowiedziami na wszystkie pytania.

Raz jeszcze zapraszamy do zabawy, życząc tylko prawidłowych odpowiedzi i szczęścia w losowaniu nagród.

Redakcja

źródło: potrawyregionalne.pl