Konkurs „Przyjazna wieś”

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Sekretariat Regionalny KSOW
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 28 września 2012 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Pomocnik do formularza zgłoszeniowego

Publikacja przedstawiająca nagrodzone projekty w ramach konkursu przeprowadzonego w 2010 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Rzońca
tel. 22 59 79 338, e-mail: marcin.rzonca@mazovia.pl
Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Mazowieckim
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Źródło 
baner