Konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2012 r. finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa. Oferty można składać do 30 kwietnia 2012.

Zadania przewidziane do realizacji to: upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej – „Trzymaj formę”; wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz realizacja zadań związanych z promocją sportu dla wszystkich.

O przyznanie dofinansowania w wysokości do 80% mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.