image

Konkurs na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga

Nagroda „Mazowiecki Laur Oskara Kolberga” została ustanowiona w celu uhonorowania osiągnięć mazowieckich artystów i animatorów kultury, działających w obszarach związanych z kulturą ludową, ochroną i promocją elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa mazowieckiego.

Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:

I.TWÓRCZOŚĆ LUDOWA: 5 nagród głównych

  • rękodzieło,
  • plastyka obrzędowa,
  • taniec ludowy,
  • sztuka ludowa,
  • literatura ludowa.

 II.KUSZTOSZ TRADYCJI: 1 nagroda główna

  • badacze tradycji i kultury ludowej,
  • liderzy lokalnych społeczności, działający na rzecz ochrony i popularyzacji kultury ludowej,
  • animatorzy i edukatorzy regionalni,
  • artyści profesjonalni inspirujący się i wspierający rozwój sztuki i kultury ludowej.

Nagroda „Mazowiecki Laur Oskara Kolberga” ma na celu podkreślenie znaczenia regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego w podtrzymywaniu tożsamości lokalnych wspólnot oraz podkreślić zaangażowania władz województwa mazowieckiego w mecenat nad kulturą ludową i jej popularyzacją.

Termin składania wniosków upływa 30.06.2024 r. Rozdanie nagród podczas Gali na zakończenie Roku Oskara Kolberga - 23.11.2024 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie: https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia-kolberg/konkurs-na-mazowiecki-laur-oskara-kolberga/3375

 

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 576082 | Odsłon wczoraj: 112 | Odsłon dzisiaj: 54