Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

W tym roku już po raz szósty fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa od 1 czerwca do 14 października 2011. Laureatów jury wyłoni z końcem października, a nagrody zostaną wręczone w listopadzie. Z roku na rok prace wpływające na konkurs  reprezentują coraz wyższy poziom artystyczny, dlatego też jury nie będzie miało łatwego wyboru. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Najważniejsze informacje w skrócie:
1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Mazowsze – widoki ze świata” oraz w dwóch kategoriach wiekowych:
1) do 13 roku życia,
2) powyżej 13 roku życia.
2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
3. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w regulaminie konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia musi podpisać także rodzic lub opiekun prawny.
4. Fotografie można przesyłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego), lub osobiście w terminie określonym w ust. 1 do godz. 15 00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”.
5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:
a. tytuł konkursu;
b. tytuł zdjęcia;
c. miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu;
d. dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail;
e. wiek uczestnika konkursu.
6. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych:

I miejsce 3 000 zł,
II miejsce 2 000 zł,
III miejsce 1 500 zł.

UWAGA!
Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory oświadczeń znajdują się w regulaminie na stronie www.mazovia.pl. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

Na wszelkie pytania związane z konkursem fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” odpowiedzą pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
Iwona Siwik, tel. (22) 59-79-571, e-mail: i.siwik@mazovia.pl