Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” – rusza nabór wniosków do V edycji

Zapraszamy muzea do udziału w piątej, jubileuszowej edycji konkursu, którego celem jest promowanie mazowieckich muzeów, kształtowanie wartości estetycznych i podnoszenie walorów turystycznych województwa mazowieckiego. Nadrzędnym zadaniem konkursu jest wyrównywanie szans oraz zmniejszenie różnic pomiędzy muzeami.

Instytucje kulturalne mogą składać wnioski od 1 do 31 marca br. Tegoroczna edycja „Mazowieckiego Zdarzenia Muzealnego – Wierzba” ma nieco odmienną formułę. Wśród ważniejszych zmian należy wymienić wprowadzenie trzeciej kategorii konkursowej „najciekawsze wydawnictwo muzealne (ISBN), wydane lub współwydane, w danym roku kalendarzowym przez placówkę muzealną posiadającą siedzibę na Mazowszu”. Planowane jest również poszerzenie Kapituły.

Projekt został bardzo dobrze przyjęty w środowisku muzealniczym. Podejmowane są próby jego adaptowania przez inne województwa. Świadczy to m.in. o trafności celów, którym ma służyć realizacja konkursu i dobrym sposobie wykonywania zadań województwa z zakresu kultury. Jest to inspiracją do dalszego rozwijania projektu, a także jego promocji i podejmowania nowych wyzwań, tak, aby wciąż aktualizować ofertę kulturalną Mazowsza oraz podążać za zmianami zachodzącymi również w muzealnictwie.

 

Dokumenty do pobrania: Regulamin konkursu, Karta zgłoszeniowa imprezy, pokazu w plenerze poza terenem muzeum, Karta zgłoszeniowa wystawy, Karta zgłoszeniowa wydawnictwa muzealnego pod linkiem http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/1538-konkurs-mazowieckie-zdarzenia-muzealne-wi.html