Konferencja „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej”

    Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuję 11 kwietnia 2014 roku międzynarodową konferencję naukową pt. „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej”.

Konferencja odbędzie się w Auli Kryształowej SGGW. W konferencji wezmą udział specjaliści reprezentujący różne środowiska związane z rolnictwem, w tym posłowie Parlamentu Europejskiego. Konferencja jest organizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Rektora SGGW.

źródło: SGGW