Konferencja pt. Realizacja PROW na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”, która odbędzie się 11 grudnia 2012r. w siedzibie Centrum w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.Konferencja skierowana jest do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawicieli rolniczych organizacji związkowych i samorządu rolniczego.

Konferencja jest zakończeniem cyklu 16 szkoleń organizowanych we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w poszczególnych województwach, mającymi na celu promocję polskich obszarów wiejskich, ich rozwoju przy udziale środków PROW 2007-2013 oraz dorobku kulturalnego. Uczestnikiem konferencji nie może być osoba, która uczestniczyła w szkoleniach zorganizowanych w poszczególnych województwach.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie udziału i przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail j.przybyszewska@cdr.gov.pl lub b.filipiak@cdr.gov.pl lub faksem na numer 22 729-72-91 do dnia 3 grudnia 2012r. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10.00 i będzie przebiegać zgodnie z programem konferencji.

Organizatorzy zapewniają obsługę merytoryczną i wyżywienie, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na konferencję.

Osoby do kontaktu:
– w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Beata Filipiak/Justyna Przybyszewska-Dyja – Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 22 729-66-34 wew.113; e-mail: b.filipiak@cdr.gov.pl, j.przybyszewska@cdr.gov.pl
Do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Program konferencji