Konferencja „Leader dziś i jutro”

„Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.”

Pod Patronatem Honorowym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego
oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 30.09 – 02.10.2019 r. w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc.

Jej celem jest przedstawienie postępów we wdrażaniu podejścia Leader w latach 2014 – 2020, analiza roli lokalnych grup działania oraz dyskusja o roli LGD w nowym okresie programowania. W Konferencji wezmą udział wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie Leadera, tj. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KSOW, samorządów województw, lokalnych grup działania (LGD) oraz innych instytucji wspierających na poziomie krajowym i europejskim organizacje wiejskie.

Do udziału w Konferencji LGD może zgłosić jednego przedstawiciela. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 14 września 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza https://forms.gle/E2hHCoeUxNNhpdtC9.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia pełne wyżywienie oraz noclegi w hotelach Ameliówka (Mąchocice Kapitulne k. Kielc) i Uroczysko (Cedzyna k. Kielc). Organizator informuje, iż miejsca w hotelach będą przydzielone i nie będzie możliwości wyboru hotelu lub jego zmiany. Jednocześnie zapewniamy przejazdy autokarami pomiędzy miejscami, gdzie odbywać się będą wydarzenia (gra terenowa, konferencja, warsztaty, kolacje).

Potwierdzenie szczegółów dotyczących zakwaterowania zostanie przesłane na adres mailowy wskazany przez Państwa w karcie zgłoszeniowej nie później niż trzy dni przed wydarzeniem.

Dodatkowe informacje dotyczące Konferencji można uzyskać w biurze Organizatora:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 26-025 Łagów, ul. Rynek 26;
mail: biuro@lgd-srws.pl oraz telefonicznie 41 30 74 938.

Pobierz program konferencji