Koncert charytatywny Stowarzyszania Razem z Radomia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” powstało w 2004 roku w odpowiedzi na

potrzeby lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi:

– Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości”

– Środowiskowy Dom Samopomocy

– Niepubliczny Żłobek „Kraina Radości”

– Restaurację „Różany Gościniec”

By sprostać rosnącym potrzebom swoich podopiecznych, Stowarzyszenie pragnie wybudować CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Będzie to miejsce stymulacji kompetencji społecznych uczestników, które umożliwi im samodzielne i niezależne życie.

Idąc na koncert charytatywny wspierasz osoby z niepełnosprawnością.