Seminarium informacyjne nt. możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016 – 2023, oraz możliwości włączenia się do realizowanych projektów i potencjalnych korzyści była tematem spotkań informacyjnych, które odbyły się już w Wierzbicy, Iłży i Skaryszewie. W środę 27 września 2017r. odwiedzimy Gminę Kowala. W analizie przedsięwzięcia „Są wśród nas” jak również sposobu realizacji projektów granatowych informacji udzieliła Pani Monika Makowiecka, specjalistka z ekonomii społecznej. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Prezes Lokalnej Grupy Działania Paweł Piasek przekazał informację na temat konkursów na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów. Kolejnym elementem wdrażania procedury projektów grantowych, będą warsztaty, które planujemy na drugą połowę października. W spotkaniach będą uczestniczyły organizacje pozarządowe, które zmierzają składać wnioski projektów grantowych w najbliższym naborze, który zaplanowano jeszcze w tym roku.

Miejsce i termin seminarium:

 

Urząd Gminy w Kowali, Kowala 105A,  27 wrzesień 2017, godz. 1300 – 1500