Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016 – 2023

Program seminarium informacyjnego na temat:

  • możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

oraz

  • możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym
    w ramach realizowanych projektów

 

  1. Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej
    przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016 – 2023

 

  1. Wprowadzenie do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023
  2. Analiza przedsięwzięcia „Są wśród nas”:

– cele

– grupy docelowe: JST (GOPS, GOK, GBP), NGO

– sposób realizacji – projekt grantowy

Planowane wsparcie dla wnioskodawców w konkursie grantowym

 

Miejsce i termin seminarium:

Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 20 wrzesień 2017, godz. 1300 – 1500

Urząd Miasta i Gminy w Iłży, ul. Rynek 11, 22 wrzesień 2017, godz. 1300 – 1500

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 25 wrzesień 2017, godz. 1300 – 1500

Urząd Gminy w Kowali, Kowala 105A,  27 wrzesień 2017, godz. 1300 – 1500

Seminarium projekty Grantowe