Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „1.1.2 Animacja wspiera aktywność” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016 – 2023

Program seminarium informacyjnego na temat:

 Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „1.1.2 Animacja wspiera aktywność” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016 – 2023

 Wprowadzenie do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023

  1. Analiza przedsięwzięcia „Animacja wspiera aktywność”:

– cele

– grupy docelowe: JST (GOPS, GOK, GBP), NGO

– sposób realizacji – projekt grantowy

  1. Planowane wsparcie dla wnioskodawców w konkursie grantowym

 Miejsce i termin seminarium:

Urząd Miasta i Gminy w Iłży, ul. Rynek 11, 24 kwietnia 2018, godz. 1330 – 1500

Urząd Gminy w Kowali, Kowala 105A,  25 kwietnia 2018, godz. 1330 – 1500

Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26 kwietnia 2018, godz. 1330 – 1500

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 27 kwietnia 2018, godz. 1330 – 1500