„Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie9 – 11 września 2013 r. Farma Krzyczki, woj. mazowieckie

ORGANIZATORZY:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna w Warszawie
  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa,
  • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
  • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
  • Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”,
  • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna w Warszawie.